Termeni și Condiții

Cadrul și condițiile de utilizare

www.kilostop.ro este site-ul oficial al Clinicii de Nutriție KiloStop, denumită în continuare KiloStop, dezvoltat cu scopul de a constitui o sursă generală de informare privind metoda de scădere în greutate KiloStop, acces la serviciile KiloStop, informații referitoare la medicii nutriționiști KiloStop precum și acces la o serie de testimoniale ale pacienților KiloStop. Prin accesarea acestui site, a materialelor și informațiilor prezentate în cadrul său, confirmi că ai citit, înțeles, acceptat și agreat următoarele termene și condiții.

Proprietatea site-ului și drepturile de proprietate intelectuală

Întregul conținut al site-ului KiloStop este protejat prin Legea drepturilor de autor, toate drepturile fiind rezervate.

Acest site este deținut și întreținut de către KiloStop. În lipsa altor precizări, toate drepturile de proprietate intelectuală (incluzând aici drepturile de autor și drepturile asupra bazei de date) privind mărcile comerciale, mărcile de servicii, logo-urile și toate celelalte materiale prezentate în acest site aparțin KiloStop.

KiloStop își rezervă toate drepturile cu privire la cele de mai sus și își va exercita la nevoie aceste drepturi în limitele permise de lege. Nimic din conținutul acestui site nu constituie o licență sau dreptul de a utiliza vreo imagine, marca comercială, marca de servicii, logo-ul sa alte materiale prezentate pe site de către vreo persoană. Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea de materiale de pe site de către vreo persoană fără acordul scris prealabil din partea KiloStop.

Descărcarea sau copierea prin alte metode a materialului de pe site nu transferă către persoana în cauză drepturile asupra materialelor de pe site. Orice date transmise către acest site devin proprietatea KiloStop, pot fi utilizate de către KiloStop în orice scop dacă acesta se încadrează în limitele legii și pot fi dezvăluite de către KiloStop la discreție, inclusiv către orice tip de autorități. Ești responsabil pentru respectarea tuturor legilor și actelor normative care se aplică în cazul tău.

Declarația KiloStop privind datele cu caracter personal

SC INIA CLINIC SRL prin Clinica de nutriție KiloStop („KiloStop”) își asumă angajamentul de a respecta datele tale cu caracter personal și de a se conforma prevederilor legale aplicabile privind protecția acestora.

KiloStop este înscrisă în Registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal al Autorității Naționale pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal cu notificarea nr. 27073.

Ce sunt datele cu caracter personal?

Datele cu caracter personal sunt informații referitoare la o persoană fizică cum sunt numele, adresa, data nașterii, numărul de telefon, e-mailul, date de identitate etc. De regulă, primim aceste date de la tine atunci când completezi un formular, online sau pe hârtie, semnezi un contract, ne trimiți un mesaj, în e-mail sau vorbim la telefon.

Atunci când accesezi website-urile Kilostop, serverele noastre creează în mod automat înregistrări ale vizitei tale. Aceste înregistrări includ, de obicei, adrese IP, numărul de accesări, pagina de Internet de la care te-ai conectat și alte date. Pentru mai multe informații, te rugăm să consulți documentul privind fișierele de tip cookie: https://www.kilostop.ro/cum-folosim-cookies/

Cui aparțin datele pe care le procesăm?

KiloStop procesează datele celor care accesează website-urile KiloStop sau locațiile sal, respectiv persoane fizice – pacienți sau potențial pacienți, reprezentanți ai furnizorilor sau partenerilor de afaceri.

În ce scop procesăm datele?

KiloStop procesează date cu caracter personal pentru furnizarea de produse și servicii medicale (spre exemplu: pentru efectuarea unei programări la consultație), încheierea și executarea de contracte, pentru analize interne destinate îmbunătățirii și dezvoltării de produse și servicii, pentru identificarea și prevenirea fraudelor, marketing, prin transmitere de oferte generale sau personalizate ale KiloStop sau partenerilor săi, statistică, cercetare de piață, îndeplinirea obligațiilor legale etc.

Condițiile în care KiloStop procesează datele?

KiloStop procesează date doar cu consimțământul tău, atunci când are o obligație legală sau poate justifica un interes legitim superior.

Sunt datele tale sigure la KiloStop?

KiloStop tratează securitatea datelor tale foarte serios, prin adoptarea și revizuirea periodică a măsurilor de securitate, tehnice și organizatorice, menite să protejeze datele împotriva accesului neautorizat, modificării, dezvăluirii sau distrugerii neautorizate. Accesul la date este permis doar persoanelor autorizate de KiloStop care și-au însușit în prealabil obligațiile de confidențialitate.

Cât timp procesează KiloStop datele?

KiloStop prelucrează datele tale personale pe toată perioada necesară realizării scopurilor pentru care au fost colectate.

Care sunt drepturile tale?

  • Ai dreptul de a fi informat cu privire la datele tale cu caracter personal pe care KiloStop le deține
  • Ai dreptul de a solicita ștergerea sau actualizarea datelor incomplete, incorecte sau care nu mai sunt de actualitate
  • Ai dreptul, pentru motive întemeiate și legitime, de a te opune anumitor prelucrări de date, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare sau Kilostop nu îți poate oferi serviciile solicitate în lipsa respectivelor date
  • Ai dreptul de a solicita încetarea prelucrării datelor tale în scop de marketing direct sau pentru crearea de oferte personalizate

Pentru exercitarea oricăruia din aceste drepturi trebuie doar să trimiți o cerere la sediul administrativ al KiloStop din tr. Ştirbei Vodă nr. 95, bl. 25B, etaj. 4, ap. 16, Sector 1, Bucureşti sau prin E-mail: protectiadatelor@kilostop.ro.

Totodată, ai dreptul de a te adresa Autorității Naționale pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislația privind protecția datelor cu caracter personal care ți-au fost încălcate.

KiloStop își rezervă dreptul de a modifica această declarație oricând. Versiunea publicată pe site este cea în vigoare.

Nici o responsabilitate

În nicio împrejurare, KiloStop nu răspunde pentru nici o pagubă (directă sau indirectă) adusă ție sau oricărei alte părți, referitoare la utilizarea acestui site și a informațiilor pe care acesta le cuprinde – de către tine sau altă persoană.

Chiar dacă a luat toate măsurile ca informația prezentată pe acest site să fie exactă și corectă, nici KiloStop nu poate fi răspunzătoare de inexactități care pot apărea pe acest site. Utilizatorii sunt responsabili pentru evaluarea exactității, completitudinii și utilității informațiilor disponibile pe acest site.

Aspecte juridice

Orice plângere au dispută determinată sau legată de utilizarea acestui site, a conținutului său sau a materialelor prezente vor fi guvernate de către legislația română în vigoare.

Termenele și condițiile de utilizare a acestui site pot fi modificate oricând fără o notificare prealabilă. Ești de acord să recitești această secțiune a site-ului în mod regulat, iar accesul tău continuu sau utilizarea acestui site vor constitui dovada că ai fost de acord cu aceste schimbări.

KiloStop se angajează să trateze detaliile personale obținute în concordanță cu legislația română în vigoare.

Legătura cu alte site-uri

Site-ul poate conţine legături web sau trimiteri către alte site-uri considerate de Clinica de Nutriţie KiloStop utile în ceea ce priveşte conţinutul site-ului său şi care nu se află sub controlul sau îndrumarea KiloStop.

În cazul utilizării acestor legături web sau trimiteri, se vor aplica condiţiile generale de utilizare corespunzătoare acelor site-uri.

Clinica de Nutriţie KiloStop nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informaţiilor prezente pe site-urile unor terţi, la care se face trimitere de pe site-ul său.

Limitări de ordin tehnic ale serviciilor

Administratorul nu îşi asumă nici o responsabilitate în cazul în care serviciile site-ului nu pot fi accesate de către Utilizatori, pe o perioadă nelimitată de timp, din orice motive tehnice sau comerciale.

}

Program

de Luni până Vineri între 08:00 si 20:00

Telefon

Răspundem mereu la numărul de telefon 0372.99.66.33

Adresa

Str. Ştribei Vodă nr.95, ap, 16, Sector 1, Bucureşti

//